Tüm Sosyal Alanlarda Ücretsiz İnternet

Ucuz ve Hızlı İnternet (ŞuhutNet)
10 Mart 2019
Şuhut Ges Projesi
10 Mart 2019

Teknoloji alanında Şuhut’u hak ettiği noktaya ulaştır-mak, vatandaşlarımızın internet erişimini, bilgiye hızlı ulaş-masına katkı sunmak adına, başta Atatürk Parkı, Hisar Parkı, Şehit İbrahim Imış Parkı, Cumhuriyet Parkı ve yeni kuraca-ğımız Millet Bahçesi olmak üzere tüm park, yeşil alan ve merkezi noktalarda Belediyemiz tarafından ücretsiz kablosuz internet hizmetini vatandaşlarımızla buluşturacağız.